گواهینامه ها

  • گواهینامه ثبت اختراع
  • نظریه فنی تکنولوژی کانتون

  • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
  • نامه تاییدیه نوآوری
  • اظهارنامه بین المللی ثبت اختراع

  • گواهینامه ثبت علامت
 

کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمانی

   / تکنولوژی کانتون / کانتون / contunne / مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت /