موقعیت تهران
تعداد طبقات 11
متراژ 6,000 مترمربع
بزرگترین دهانه  10 متر
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
 
وضعیت پروژه

 در حال انجام