موقعیت اصفهان
تعداد طبقات 4
متراژ 2،200 مترمربع
بزرگترین دهانه 13/40 متر
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی http://abrack.ir/media/k2/ico_false.png
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی http://abrack.ir/media/k2/ico_false.png
ارتفاع یوبوت
16 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا