موقعیت بوکان
تعداد طبقات 2
متراژ 1،000 مترمربع
بزرگترین دهانه 10 متر
کاربری مذهبی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
20 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا