موقعیت دماوند
تعداد طبقات 3
متراژ 15،000 مترمربع
بزرگترین دهانه 15 متر
کاربری تفریحی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
16 Single & 32 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا