نظارت براجرای سقف

از آنجایی که اجرای دال مجوف دوپوش (یوبوت) نیاز به دقت در آرماتور بندی و بتن ریزی دارد و ممکن است پیمانکاران از تجربه کافی در خصوص اجرای این نوع سقف ها برخوردار نباشند و کارفرمایان نیز به دلیل جدید بودن این تکنولوژی حساسیت بیشتری از خود نشان می دهند، این شرکت  اقدام به آموزش مهندسان اجرایی خود در قالب ناظر سقف نموده و کارفرمایان در سراسر کشور در صورت تمایل می توانند از خدمات آموزشی و نظارتی این کارشناسان استفاده نمایند.

 

کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمانی