اجرای اسکلت های بتنی

از آنجاییکه برخی از کارفرمایان تمایل دارند تا کلیه عملیات اجرایی اسکلت توسط یک تیم انجام پذیرد، این مجموعه آماده ارایه خدمات اجرای اسکلت بتنی سازه‌های مختلف میباشد. این عملیات شامل قالب‌بندی, آرماتوربندی و بتن‌ریزی کلیه اعضای سازه‌ای ( فونداسیون، دیوار حایل, ستون, دیوار برشی و سقف) می‌باشد.

 

کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمانی