مشاوره و طراحی سازه

  1. مشاوره اولیه و ارایه خدمات فاز 1 سازه:
    از آنجاییکه برخی از کارفرمایان با این تکنولوژی آشنا نبوده و از طرفی مزایا و هزینه‌های این تکنولوژی تاثیر به سزایی در انتخاب آن توسط کارفرمایان دارد, این مجموعه مشاوره اولیه و خدمات فاز یک سازه را به صورت رایگان، جهت نشان دادن مزایای این تکنولوژی و هزینه‌های تمام شده آن به کارفرمایان ارایه می‌دهد.
  2. طراحی فاز ۲ سازه و تهیه مدارک فنی و نقشه‌های اجرایی:

    پس از انجام مطالعات اولیه و عقد قرارداد, این مجموعه خدمات طراحی فاز دو سازه و همچنین تهیه مدارک فنی و نقشه‌های اجرایی را ارایه می‌دهد. دفاع از طراحی‌های انجام شده در کلیه مراجع ذی‌صلاح جزء خدمات ارایه شده در این قسمت می‌باشد.

     

    کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمانی