پروژه اداری، تجاری آبیدر

پروژه اداری، تجاری آبیدر
متراژ: 1,350  متر مربع |  تعداد طبقات: 6